Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ

ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ
1. ส่วนหัวของหน้า (Page Header)
             เป็นส่วนที่อยู่ตอนบนสุดของหน้า และเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของหน้า เพราะเป็นส่วนที่ดึงดูดผู้ชมให้ติดตามเนื้อหาภายในเว็บไซต์  มักใส่ภาพกราฟฟิกเพื่อสร้างความประทับใจ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
            -โลโก้ (Logo) เป็นสิ่งที่เว็บไซต์ควรมี เป็นตัวแทนของเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี และยังทำให้เว็บน่าเชื่อถือ
            -ชื่อเว็บไซต์
            - เมนูหลักหรือลิงค์ (Navigation Bar) เป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาของเว็บไซต์
2.ส่วนของเนื้อหา (Page Body)
            เป็นส่วนที่อยู่ตอนกลางของหน้า ใช้แสดงข้อมูลเนื้อหาของเว็บไซต์  ซึ่งประกอบด้วยข้อความ, ตารางข้อมูล ภาพกราฟิก วีดีโอ และอื่น ๆ และอาจมีเมนูหลัก หรือเมนูเฉพาะกลุ่มวางอยู่ในส่วนนี้ด้วยสำหรับส่วนเนื้อหาควรแสดงใจความสำคัญที่เป็นหัวเรื่องไว้บนสุด ข้อมูลมีความกระชับ ใช้รูปแบบตัวอักษรที่อ่านง่าย และจัด Layout ให้เหมาะสมและเป็นระเบียบ
3. ส่วนท้ายของหน้า (Page Footer)
            เป็นส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้า จะมีหรือไม่มีก็ได้  มักวางระบบนำทางที่เป็นลิงค์ข้อความง่าย ๆ และอาจแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์ เช่น เจ้าของเว็บไซต์, ข้อความแสดงลิขสิทธิ์, วิธีการติดต่อกับผู้ดูแลเว็บไซต์, คำแนะนำการใช้เว็บไซต์ เป็นต้น
                                                                                                                            ที่มา : http://www.enjoyday.net/page-structure.html

 
ข้อแนะนำในการออกแบบเว็บเพจ
             - เว็บเพจทุกหน้าต้องมีโลโก้ ชื่อเว็บไซต์ และลิงค์สำหรับที่จะคลิกไปที่หน้าแรกได้
             - ทำการกำหนด Title name ให้กับทุก ๆ หน้าและตั้งชื่อให้สื่อกับเนื้อหาในหน้าเว็บเพจนั้น
             - เว็บเพจแต่ละหน้าในเว็บไซต์เดียวควรที่จะมีรูปแบบคล้าย ๆ ไปในแนวทางเดียวกัน
             - ควรเลือกสีตัวอักษรให้เหมาะสมกับพื้นหลัง ไม่ใช้สีที่ตัดหรือกลมกลืนกับพื้นหลังจนเกินไป
             - ไม่ควรใช้สีและตัวอักษรที่หลากหลายจนเกินไป
             - ทำการลดขนาดของรูปภาพให้มีควาามพอดีกับหน้าเว็บเพจและลดขนาดของไฟล์รูปภาพด้วย
             - ถ้ามีการใช้รูปภาพที่มีขนาดใหญ่ควรมีการตัดแบ่งรูปภาพให้เป็นชิ้นเล็กหรือทำการ Slice Image นั่นเอง
             - ไม่ควรใช้ภาพเคลื่อนไหวหรือตัวอักษรเคลื่อนไหวมากจนเกินไป

 

*****************************************************************************************