Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์
         การเริ่มต้นออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์นั้น เราจะต้องทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยการทราบความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต (Internet)  โฮมเพจ(Homepage)  เว็บเพจ(Webpage)  เว็บไซต์(Website) โดเมนเนม(Domain Name)  เว็บโฮสติ้ง(Web Hosting)  เว็บบราวเซอร์(Web browser) และ ภาษา HTML และ XHTML
           อินเตอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษา
ที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง อาทิ เช่น อีเมล์ เว็บบอร์ดและสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ
    
(ที่มาภาพ : http://www.comgeeks.net/internet/)
         

โฮมเพจ (Home Page) หมายถึง หน้าแรกของเว็บไซต์  ซึ่งเว็บเพจ
ทุก ๆ หน้าของเว็บไซท์จะถูกเชื่อมโยงมาจากโฮมเพจ  คือหน้าแรกที่เป็นหน้า
ดัชนี หรือรายการที่บอกรายละเอียดของเว็บไซต์นั้น ๆ  บางครั้งผู้ใช้เข้าใจ
คำว่า โฮมเพจหมายถึงเว็บไซท์ทั้งหมด  แต่ความจริงแล้วโฮมเพจหมายถึง
หน้าแรกเท่านั้น เราอาจจะเปรียบโฮมเพจเหมือนหน้าบ้านของเว็บไซต์ก็ได้

 
         เว็บเพจ (Web Page) หมายถึง  หน้าเว็บแต่ละหน้าที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ โดยปกติแล้วจะถูกสร้างให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup Language)  โดยไฟล์  HTML 1 ไฟล์ก็คือเว็บเพจ 1 หน้า ซึ่งโปรแกรมบราวเซอร์จะทำหน้าที่แปลภาษาHTMLออกมาเป็นหน้าเอกสารทางจอภาพคอมพิวเตอร์
มีลิงก์สำหรับเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจหน้าอื่น ๆ เว็บเพจอาจจะประกอบด้วย
ข้อความ ภาพกราฟิก หรือภาพเคลื่อนไหวอาจมีเสียงประกอบด้วยก็ได้ ทำให้ดึงดูดความสนใจและทำให้เวิล์ดไวด์เว็บได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ในปัจจุบัน
 
          ว็บไซต์ (Website) หมายถึง เว็บเพจหลาย ๆ หน้ารวมถึง
หน้าโฮมเพจด้วยที่แสดงข้อมูลทั้งหมดและเชื่อมโยงกัน โดยนำเสนอ
ข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ ถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ เว็บไซต์โดยทั่วไป
จะให้บริการต่อผู้ใช้ฟรี แต่ในขณะเดียวกันบางเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการ
สมัครสมาชิก และเสียค่าบริการเพื่อที่จะ ดูข้อมูล ในเว็บไซต์นั้น ตัวอย่างเว็บไซต์ คือ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา http://www.snws.ac.th
 (ที่มาภาพ : http://www.freethailand.com/)
           โดเมนเนม (Domain Name) หมายถึง ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ การติดต่อกันบนอินเตอร์เน็ตนั้น จะใช้ไอพีแอดเดรสในการทำงาน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยาวทำให้ผู้ใช้จำยากจึงได้มีการนำโดเมนเนม มาใช้ อักขระที่จะใช้ในการตั้งชื่อโดเมนเนม ได้แก่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ "-" คั่นด้วย "."โดยปกติ จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และลงท้ายด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษร ตัวอักษรตัวใหญ่ A - Z หรือตัวอักษรตัวเล็ก ถือว่าเหมือนกัน 1 ไอพีแอดเดรส สามารถใช้โดเมนเนมได้มากกว่า 1 โดเมนเนม และหลายๆ โดเมนเนมอาจจะใช้ไอพีแอดเดรสเดียวกันได้
 

         เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) หมายถึง รูปแบบการให้บริการ
สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต อย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ใช้งานนั้นมีความต้องที่จะฝากเว็บไซต์
ของตนเองไว้ กับผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ (HSP: Hosting Service Provider) เพื่อให้เว็บไซต์ ของตนเองนั้น ออนไลน์อยู่่บนโลกอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชม. โดยที่ทางผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ ฐานข้อมูล อีเมล์ ฯลฯ ไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือที่เรียกกันว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ซึ่งเว็บเซิร์ฟเวอร์
จะทำหน้าที่ เป็นสื่อกลางที่จะแสดงผล หน้าเว็บไซต์ ให้กับ ผู้ท่องอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้เช้าชมผ่านโดเมนเนมได้ตลอดเวลา

(ที่มาภาพ : http://www.pathosting.co.th/hosting/whatis)
         เว็บบราวเซอร์ (Web browser) หมายถึง โปรแกรมที่เป็นประตูเข้า
สู่โลก World Wide Web ซึ่งเป็นโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องรับบริการ มีหน้าที่
ในการส่งข้อมูลร้องขอและรับหน้าเว็บมาแสดง ตัวโปรแกรมจะเข้าใจใน
ภาษา HTML ที่เป็นมาตรฐานในการแสดงเว็บ
        เว็บบราวเซอร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมีหลากหลายโปรแกรม เช่น
Mirosoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,Chrome และ Safari

  (ที่มาภาพ : http://www.comgeeks.net/internet/)

        ภาษา HTML และ XHTML
            HTML คือ ภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจย่อมาจากคำว่า
Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ข้อความที่เชื่อมต่อกัน
ผ่านลิ้ง (Hyperlink) Markup หมายถึง วิธีในการเขียนข้อความ
language หมายถึงภาษา ดังนั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียน
ข้อความ แทรกรูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวิดีโอ ลงบนเอกสาร
ที่ต่างก็เชื่อมถึงกัน ใน cyberspace ผ่าน Hyperlink นั่นเอง HTML เริ่มขึ้นเมื่อ ปี 1990 เพื่อตอบสนองความต้องการในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันของ นักวิทยาศาสตร์ระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก โดย Tim Berners-Lee นักพัฒนาของ CERN ได้พัฒนาภาษาที่มี รากฐานมาจาก SGML ซึ่งเป็นภาษาที่ซับซ้อนและยากต่อการเรียนรู้ จนมาเป็นภาษาที่ใช้ได้ง่ายและสะดวกในการแลกเปลี่ยนเอกสารทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการเชื่อมโยงกันด้วยลิ้งในหน้าเอกสาร เมื่อ World Wide Webเป็นที่แพร่หลาย HTML จึงถูกนำมาใช้จนเกิดการแพร่หลายออกไปยังทั่วโลก จากความง่ายดาย
ในการใช้งาน HTML ในปัจจุบันพัฒนามาจนถึง HTML 4.01 และ HTML 5 
           XHTML (Extensible Hyper Text Markup Language) 
เป็นภาษาประเภท Markup Language ที่เกิดจากการนำ 
XML และ HTML มารวมกัน  กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของ 
HTML คำสั่งต่างๆนั้นก็ยังเหมือนกับ HTML แต่จะมีความเข้มงวด
ในเรื่องโครงสร้างภาษามากกว่า และมีการตัด tag และ attribute
ที่ไม่นิยมใช้ออกไป และได้เพิ่มกฏเกณฑ์บางอย่าง
เพื่อให้ใช้งานมีความรัดกุมในเรื่องของภาษาและเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น


(ที่มาภาพ : http://www.krucomp.net/htm/htm1.html)
 
   

 

*****************************************************************************************